A sakkot két játékos játssza egymás ellen. Egyik játékos a sötét, a másik a világos bábukat irányítja. Mindkét játékosnak 16 bábuja van kezdésnél: egy király, egy királynő, két bástya, két futó, két huszár és nyolc gyalog.

A játék célja

A játék célja, hogy az ellenfél királyát olyan helyzetbe kényszerítse, melyben az meg van támadva és ez a támadás az ellenfél semmilyen következő szabályos lépésével sem hárítható. Az a játékos amelyik ezt eléri, "bemattolja" ellenfelét, és ezzel megnyeri a játszmát. Az ellenfél, aki a mattot kapta, elvesztette a játszmát.

A játék kezdete

A játékot az alábbi ábra alapján felállított 8x8-as sakktáblán kezdjük. A világos bábukat irányító játékos lép először, ezt követően a játékosok felváltva lépnek.

A játék menete

A lépés azt jelenti, hogy az egyik saját bábunkat egy másik mezőre helyezzük a bábok menetmódjának megfelelően.

Egyetlen bábbal sem léphetünk olyan mezőre, melyen ugyanolyan színű báb áll mint amelyikkel lépni szeretnénk. Ha olyan mezőre lépünk, melyet ellentétes színű foglalt addig el, akkor azt leütjük és ugyanazon lépés részeként eltávolítjuk a sakktábláról.

Sakk

Akkor mondjuk hogy a király sakkban van, ha az egy vagy több ellenséges báb által támadva van, még akkor is, ha ezek a bábok nem tudnak lépni. Olyan lépést tilos tenni, mely a királyt sakkba helyezi, vagy sakkban hagyja. A sakk elhárításának három módja:

Matt

A sakk játék célja az ellenfél mattolása. Ha a játékos nem tudja a király támadását elhárítani, mattot kapott, és a játszmának azonnal vége a mattot adó játékos győzelmével.

Patt

A játszma döntetlen, ha a soron következő játékos nem tud szabályos lépést tenni, de a királya nem áll sakkban Ezt nevezzük pattnak A játszmának ebben az esetben is azonnal vége döntetlen eredménnyel.

Sakkóra

A sakkóra egy bizonyos időhatáron belül tartja a játszma hosszát. Az óra mindkét játékos gondolkodási idejét külön-külön méri. Ha kifutsz a megadott időből, elveszted a partit, tehát idődet jól be kell osztanod.

Speciális lépések

Sáncolás

Ha a körülmények megengedik, a bástya és a király egyszerre is mozoghat: a királyt eredeti helyéről két mezővel elmozdítjuk, valamelyik, a királlyal azonos soron elhelyezkedő bástya irányába s ezután a megfelelő bástyát arra a király melletti mezőre helyezzük, melyet a király ezt megelőzően átlépett. A sáncolás feltételei:

En Passant

Egy gyalog - amennyiben támadja azt a mezőt, amelyen egy ellenséges gyalog eredeti helyzetéből két mezőt haladva átlép - ütheti azt az ellenséges gyalogot, úgy, mintha az az eredeti helyzetéből csak egy mezőt haladt volna előre Ezt a lépést, amely csakis egy ilyen gyalogtolást közvetlenül követő válaszlépés lehet, "en passant" (menet-közbeni) ütésnek nevezzük.

Gyalogcsere

Ha egy gyalog eléri az utolsó sort, azonnal át kell változtatni, ugyanazon lépés részeként, a gyaloggal azonos színű vezérré, bástyává, futárrá, vagy huszárrá, a lépést tevő választása szerint. A gyalogátváltozás hatása azonnal érvénybe lép.

A játék vége

Győzelem

A játszmát az a játékos nyeri,

Döntetlen

A játszma döntetlen, ha a soron következő játékos királya nem áll sakkban, de nem tud szabályos lépést végrehajtani. Ez a patthelyzet, a játszma azonnal véget ér.

A játszma döntetlen lehet a két játékos egyezsége alapján is.

A játszma döntetlennel véget ér, ha az alábbiak közül az egyik állás fennáll:

A soron következő játékos döntetlent kérhet, ha

Vereség

A játszmát elveszti az a játékos akinek ideje lejárt. Azonban ha ellenfelének nincs elegendő bábuja ahhoz hogy (akár csak elméletileg) mattot adhasson, akkor a játszma eredménye döntetlen.

Sakkfigurák

Király

A király a sakk legfontosabb figurája. Egy mezőt léphet bármely irányban, akár átlósan is (kivéve a sáncolást). Királyt leütni nem lehet, ha veszélyben van, onnan azonnal el kell távolítani. Ha ez nem lehetséges, az egy vereséggel ér föl. Ha a királyt ellenséges báb támadja, ezt sakknak nevezzük, és ha sakkot nem lehet elhárítani, a királyt bemattolták, és a játszma elvesztését jelenti.

Királynő (Vezér)

A vezér a legütőképesebb figura a táblán. Bármely mezőre léphet azon a vonalon, soron vagy átlón, amelyen áll, de nem ugorhat át másik bábot.

Bástya

A bástya bármely mezőre léphet azon a vonalon vagy soron, amelyen áll, de nem ugorhat át más bábot.

Futó

Bármely mezőre léphet azokon az átlókon, amelyeken áll, de nem ugorhat át más bábokat.

Huszár

A huszár az olyan hozzá legközelebb eső mezőkre léphet, melyek különböző vonalon, soron vagy átlón helyezkednek el attól amelyen a huszár áll.

Gyalog

A gyalog csak előre léphet, saját vonalán egy mezővel, feltéve, hogy a közvetlenül előtte álló mező üres.

Első lépés

Saját első lépésében két mezőt is mozdulhat előre azon vonalon amelyen áll, feltéve hogy egyik előtte levő mező sem foglalt.

Ütés

Ha egy gyalog előtti átlósan szomszédos mezőn ellentétes színű báb áll, akkor az a gyalog által leüthető.